هر سال مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی پایش اصل ۴۴ مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران، پایشی پیرامون محیط کسب و کار انجام می دهد. به دنبال شیوع ویروس کووید-۱۹، این مرکز به بررسی اثرات این ویروس بر محیط کسب و کار بر مبنای ۱۷رشته فعالیت اقتصادی پرداخته است. آخرین گزارش این مرکز که مربوط به سال گذشته است، نشان می دهد رنگ کسب و کار ها در کشور همچون رنگ استان در نوسان بوده است. البته با این تفاوت که در طول سال گذشته هیچ رشته فعالیتی بی اثر از کرونا نبوده؛ حتی برخی رشته فعالیت ها در تمام فصول قرمز بوده اند و برخی نیز از رنگ زرد خارج نشدند.

دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: این گزارش نشان می دهد، در فصل بهار میانگین وضعیت ۱۷ رشته فعالیت مورد بررسی به دلیل بلاتکلیفی، عدم اطمینان و نگرانی فضای کسب و کار از بروز و شیوع کرونا بسیار نامساعد بوده است. اما به تدریج فعالان اقتصادی به این مرحله رسیدند که بتوانند با وجود شرایط نامطلوب به بقا ادامه دهند و در مسیر بازگشت و رشد قرار گیرند. به این ترتیب با شکل گیری تاب آوری کسب و کار شرایط مساعدتر شده است.

ضمن اینکه در این دوره جدید، سیاست های دولت به سمت کاهش تدریجی محدودیت ها حرکت کرده؛ حتی روند محدودیت مشاغل پرریسک نیز به مرور نزولی شده است. به همین دلیل این گزارش نشان می دهد، میانگین آسیب کسب و کار ها با شروع فصل گرما بهبود یافته است و وضعیت رشته فعالیت های اقتصادی با حرکت از پاییز به زمستان بیش از پیش بهبود یافته است. البته هنوز به رغم تغییرات شکل گرفته در محیط کسب و کار این فضا به مرحله بازگشت قطعی نرسیده است، یعنی به دوران نسبتا عادی بازنگشته ایم. اگرچه برخی تحلیل ها وضعیت کنونی را وضعیت بازگشت می دانند.

شدت کرونا در 17 کسب و کار

رشد بدهی ها

براساس پایش ملی محیط کسب و کار ایران، در اولین فصل سال ۹۹ کاهش فروش و افزایش بدهی از عمده ترین مشکلات کسب و کار ها بوده است. نظرسنجی صورت گرفته از فعالان اقتصادی نشان می دهد با اینکه در دوران کرونا مجبور شدند خط تولید را برای مدتی تعطیل کنند، ولی حقوق پرسنل پرداخت شد؛ از این رو شیوع بیماری کرونا هزینه های زیادی را به شرکت ها تحمیل کرد. یکی دیگر از مسائل بخش تولید این بود که به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی تامین کنندگان، تامین مواد اولیه در ماه های اول شیوع بیماری با مشکل مواجه شد و هزینه های زیادی از این بابت به کسب وکار تحمیل شد.

بیشترین رشته فعالیت های آسیب دیده

پایش ملی محیط کسب و کار ایران اگرچه نشان می دهد میانگین وضعیت کسب و کار در سال ۹۹ رو به بهبود بوده و آسیب ها کاهش یافته است، اما در برخی رشته فعالیت های اقتصادی در همه فصول متاسفانه قرمز بودند، اگرچه در برخی فصول شرایط بهتری داشته اند.

فعالیت تامین جا و غذا شامل هتل ها، اقامتگاه ها، رستوران ها و تالار های پذیرایی و همچنین فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی شامل آژانس های توریستی و مسافرتی، موسسات حمل مسافر و موسسات کرایه لوازم، ابزار و ماشین آلات، در تمام فصول بیشترین آسیب را از شیوع کرونا متحمل شدند. این رشته فعالیت ها اگرچه در برخی فصول نرخ آسیب آن ها کمتر گزارش شده، ولی در فصل پایانی سال مجدد به شرایط نامساعدتر بازگشته اند.

در سال گذشته رشته فعالیت هایی که در قالب سایر فعالیت های خدماتی قرار گرفتند یعنی تعمیرات رایانه و کالا های شخصی و خانگی، آرایشگاه ها، شست وشو و خشکشویی منسوجات، خدمات سونا، ماساژ و گرمابه در تمام فصول به غیر از پاییز در جرگه فعالیت هایی هستند که بیشترین آسیب را دیده اند. در مقابل در فصل پاییز رشته فعالیت هنر، سرگرمی و تفریح در شمار فعالیت های آسیب دیده قرار گرفته است. البته این دو دسته از رشته فعالیت ها به تدریج شرایط متعادل تر و بهتری را در ماه های پاییز و زمستان تجربه کرده اند.

کمترین رشته فعالیت های آسیب دیده

در شرایطی که بسیاری از فعالیت ها در سال ۹۹ به شدت آسیب دیدند باید گفت برخی رشته فعالیت ها از جمله فعالیت های مالی و بیمه کمترین آسیب را از همه گیری کرونا دیده اند و خوشبختانه در همه فصول شرایط بهتری نسبت به سایر فعالیت ها داشته اند.

در سال گذشته رشته فعالیت استخراج معدن به غیر از فصل بهار که دوران عدم اطمینان را سپری می کرد در پاییز، تابستان و زمستان به شرایط تاب آوری بازگشته است و به تدریج از آسیب آن کاسته شده است.

آسیب دیده های فصل بهار

براساس گزارش اتاق بازرگانی ایران در فصل بهار در میان رشته فعالیت های هفده گانه مورد بررسی، فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی شامل آژانس های توریستی و مسافرتی، موسسات حمل مسافر و موسسات کرایه لوازم، ابزار و ماشین آلات از رقم ۱۰ که (بدترین ارزیابی است)، رقم ۷۲/ ۸ را کسب کرده. فعالیت تامین جا و غذا شامل هتل ها، اقامتگاه ها، رستوران ها و تالار های پذیرایی نیز در این فصل عدد ۷۰/ ۸ را کسب کرده و برای سایر فعالیت های خدماتی شامل تعمیرات رایانه و کالا های شخصی و خانگی، آرایشگاه ها، شست وشو و خشکشویی منسوجات، خدمات سونا، ماساژ و گرمابه نیز عدد ۴۶/ ۸ ثبت شده است.

به این ترتیب این سه رشته فعالیت در بهار سال گذشته بیشترین آسیب را از شیوع کرونا متحمل شدند. در میان ۱۷ رشته فعالیت مورد بررسی، فعالیت های مالی و بیمه با رقم ۴۷/ ۵، تولید صنعتی با ۲۲/ ۶ و فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی با ۶۸/ ۶ کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا نسبت به سایر فعالیت ها متحمل شدند.

آسیب دیده های فصل تابستان

نگاهی به آمار و اطلاعات منتشر شده نشان می دهد، در فصل تابستان بیشترین آسیب دیدگی از شیوع ویروس کرونا مربوط به سه رشته فعالیت خدماتی، تامین جا و غذا و همچنین فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی است. براساس داده های ارائه شده، رشته سایر فعالیت های خدماتی با رقم ۴۵/ ۸ بیشترین آسیب را دیده است. رشته تامین جا و غذا با رقم ۱۴/ ۸ و فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی با ۸۶/ ۷ دومین و سومین گروه آسیب دیده هستند.

در میان رشته های مورد بررسی، فعالیت های مالی و بیمه با رقم ۲۸/ ۵ کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا نسبت به سایر فعالیت ها متحمل شده است. در میان کمترین گروه آسیب دیدگان رشته فعالیت های آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه قرار دارد که رقم آن نیز ۵۸/ ۵ است. رشته فعالیت استخراج معدن با ثبت رقم ۷۸/ ۵ در جرگه گروه کمترین آسیب دیده ها قرار دارد.

آسیب دیده های فصل پاییز

در فصل پاییز براساس این مطالعه، در میان رشته فعالیت های مورد بررسی، فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی از رقم ۱۰ که غایت آسیب دیدگی مدنظر گرفته شده، رقم ۸۵/ ۸ را کسب کرده. رشته فعالیت تامین جا و غذا نیز در این فصل عدد ۵۸/ ۸ را کسب کرده است.

هنر، سرگرمی و تفریح نیز در فصل پاییز با ثبت عدد ۹۳/ ۷ در جرگه آسیب دیده ترین های فصل پاییز قرار گرفته است. در میان ۱۷ رشته فعالیت مورد بررسی، رشته فعالیت های آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه با رقم ۷۱/ ۴ کمترین آسیب دیدگی را تجربه کرده است. فعالیت های مالی و بیمه با رقم ۳۴/ ۵ و استخراج معدن با ۶۱/ ۵ نیز در جرگه رشته فعالیت هایی هستند که کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا نسبت به سایر فعالیت ها متحمل شدند.

آسیب دیده های فصل زمستان

بر پایه گزارش اتاق بازرگانی ایران در فصل زمستان در میان رشته فعالیت های هفده گانه، فعالیت تامین جا و غذا با رقم ۳۱/ ۸ بیشترین آسیب را متحمل شده است. رشته فعالیت اداری و خدمات پشتیبانی با رقم ۸ در رتبه دوم آسیب دیدگی و سایر فعالیت های خدماتی با رقم ۷۵/ ۷ در رتبه سوم آسیب دیدگی قرار گرفته است. به این ترتیب سه رشته مذکور در زمستان سال گذشته بیشترین آسیب را از شیوع کرونا متحمل شدند. در میان هفده رشته فعالیت مورد بررسی، فعالیت های مالی و بیمه با رقم ۲۹/ ۴، استخراج معدن با رقم ۰۸/ ۵ و تولید صنعتی (ساخت) با رقم ۵۳/ ۵ کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا نسبت به سایر فعالیت ها متحمل شدند.

نوسانات کسب و کار در استان ها

برآیند مطالعه اتاق بازرگانی ایران از تاثیر شیوع ویروس کرونا بر محیط کسب و کار استان های کشور طبق ارزیابی فعالان اقتصادی نشان می دهد، استان اردبیل در تمام طول سال در جرگه آسیب دیده ترین استان ها قرار گرفته است. در مرحله دوم استان لرستان است که در فصول تابستان و پاییز شرایط بسیار نامساعدی را تجربه کرده است. در مقابل محیط کسب و کار استان های قم و سمنان در اغلب فصول کمترین آسیب را از دید فعالان اقتصادی دیده اند. درضمن استان البرز نیز از دید فعالان اقتصادی در فصول پاییز و زمستان با کمترین آسیب دیدگی مواجه شدند.

براساس مطالعه اتاق بازرگانی ایران، ارزیابی فعالان اقتصادی از تاثیر کرونا بر استان ها نشان می دهد در فصل بهار، میزان آسیب وارده برکسب و کار از شیوع کرونا به ترتیب در استان های اردبیل، هرمزگان، خوزستان و خراسان شمالی بیشترین مقدار بوده است. در مقابل استان های سمنان، قم، زنجان و مرکزی به ترتیب کمترین مقدار آسیب را از شیوع کرونا متحمل شدند. این مطالعه نشان می دهد، برمبنای ارزیابی فعالان اقتصادی در فصل تابستان، استان های اردبیل، ایلام، لرستان، و خوزستان بیشترین آسیب را دیده اند و در مقابل سمنان، قم، فارس و قزوین کمترین زیان را به دنبال شیوع کرونا تجربه کردند.

در فصل پاییز ارزیابی فعالان اقتصادی از تاثیر کرونا بر استان ها نشان می دهد، میزان آسیب وارده برکسب و کار از شیوع کرونا به ترتیب در استان های اردبیل، کرمانشاه، مازندران و لرستان بیشترین مقدار بوده است. در مقابل استان های سمنان، خراسان جنوبی، قم و البرز به ترتیب کمترین مقدار آسیب را از شیوع کرونا متحمل شدند.

این مطالعه نشان می دهد، برمبنای ارزیابی فعالان اقتصادی در فصل تابستان، استان های اردبیل، خراسان جنوبی، کردستان و چهارمحال و بختیاری بیشترین آسیب را دیده اند و در مقابل اصفهان، البرز، مرکزی و آذربایجان شرقی کمترین زیان را به دنبال شیوع کرونا تجربه کردند.

منبع :
فرارو