نماینده تبریز: ‏از شکایت وزیر کشور استقبال می‌کنم!

جماران: احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز: ‏از شکایت وزیر کشور استقبال می‌کنم. بلکه به بهانه محاکمه بیگی این امکان فراهم شود تا مردم در جریان واقعیت‌های تلخ حوادث آبان ۹۸ قرار گیرند.

نماینده تبریز: ‏از شکایت وزیر کشور استقبال می‌کنم!

منبع : برترین ها