بدون تصویر

با بازگشت تماشاگران به ورزشگاه ها کم کم باید خودمان را آماده رونمایی از جیمی جامپ های جدیدی کنیم که  در جریان بازی های حساسِ دوران پیش از کرونا، لحظات سرگرم کننده ای را به وجود می آوردند.

اولین جیمی جامپِ رسمی بعد از کرونا اما یک مورد بسیار ویژه بود؛ او با چتر بر فراز ورزشگاه آلیانز آره‌نای شهر مونیخ ظاهر شد؛ جایی که بازی تیم های ملی آلمان و فرانسه در شرف آغاز بود. در حالی که ابتدا تماشاگران حاضر تصور می کردند که این اتفاق، جزو برنامه های مربوط به بازی و از سوی مسئولین برگزاری است اما در ادامه مشخص شد که ماجرا چیز دیگری است.

البته این تنها یک حرکت ساده نبود و فرد یاد شده یک دوست دار طبیعت بود که در اعتراض به تغییرات آب و هوایی ایجاد شده به دست بشر با چتر در ورزشگاه دور زده و روی چمن فرود آمد. وی با استفاده از چتر زرد و با شعار “Kick out oil Greenpeace” بر روی آن، با زاویه شیب دار وارد ورزشگاه شد و به نظر می رسید پس از اتصال با سیم های متصل به سقف که مربوط به دوربین های تلویزیونی بود، کنترل خود را از دست داده است.

او به طرز خطرناکی از کنار تماشاگران گذشته و در داخل زمین فرود آمد. بر اساس گزارش رسانه های اروپایی حداقل یک نفر از تماشاگران در این ماجرا زخمی شده است. نیروهای امنیتی حاضر در ورزشگاه نیز پس از فرود فرد یاد شده به داخل چمن، سریعا او را به بیرون هدایت کردند تا در کنار زمین مورد مداوا قرار بگیرد.

۲۵۶ ۲۵۱منبع : پارس فوتبال