شنیدیم یک نفر از داخل فدراسیون یحیی گل محمدی را ترسانده است تا از بازیکنان تاجیک خود استفاده نکند!

منبع : خبر ورزشی